SEANSLARIMIZ YANLIZCA RANDEVU İLE OLMAKTADIR.
e-mail: info@tugcetale.com

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ UYGULAMASI

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ UYGULAMASI

Denver II gelişimsel tarama testi: 0-6,5 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin: perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

Denver II, çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim testidir. Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır:

  • Kişisel-Sosyal Alan: Diğer insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme becerilerini içerir.
  • İnce Motor Beceriler – Uyumsal Alan: El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme becerilerini içerir.
  • Dil Becerileri Alanı: İşitme, anlama, dili kullanma becerilerini içerir.
  • Kaba Motor Beceriler Alanı: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği becerilerini içerir.

 

Bu testin gelişim takibi açısından 6 ayda bir yapılması önerilir.

 

× Size nasıl yardımcı olabilirim